Čo je likvidita, ako sa analyzuje a zisťuje

Čo je likvidita, ako sa analyzuje a zisťuje

Likvidita je vo finančných či účtovných slovníkoch definovaná ako schopnosť uhrádzania záväzkov. Predstavuje aj vlastnosť aktív, príp. majetku, ktorá umožňuje ich výmenu za hotovosť, avšak bez straty hodnoty. Likvidita je zároveň charakterizovaná aj ako rýchlosť premeny investície vo finančných aktívach na hotovosť – a to pri čo najnižších transakčných nákladoch.

Likvidita a solventnosť

Likvidita je veľmi široký pojem a je možné definovať ju z rôznych hľadísk. Likvidita je typická pre každé aktívum, ktoré máte – či už ide o vozový park, peniaze v banke na bežnom či sporiacom účte či zbierka cenných poštových známok alebo obrazu od renomovaného umelca. Pod pojem likvidita spadá aj miera schopnosti firmy premeniť svoje aktíva na peniaze na splatenie svojich záväzkov. Likvidita sa v tomto prípade meria pomocou viacerých finančných ukazovateľov. Likvidita má slúžiť na zaistenie solventnosti. Pozor, solventnosť a likvidita nie sú synonymá, medzi oboma týmito pojmami je priama súvislosť. Zjednodušene možno povedať, že likvidita je podmienkou solventnosti. Nízka likvidita znamená, že nie ste schopní včas hradiť svoje záväzky, čo neskôr môže vyústiť až v bankrot – osobný či bankrot podniku.

Aké sú typy likvidity

Likvidita je teda schopnosť majetku premeniť sa na peňažné prostriedky, a to pri čo najnižších nákladoch. Zjednodušene možno povedať, že majetok, ktorý je likvidný, je ľahko obchodovateľný.  Likvidita sa analyzuje s prihliadnutím na niekoľko položiek aktív a pasív ( s tým vám pomôže vaša účtovnícka firma). Spadá tu obežný majetok, konkrétne krátkodobé pohľadávky, zásoby a finančné účty. Ďalšími kategóriami sú krátkodobé pasíva (bežné bankové účty, krátkodobé záväzky) a tržby za predaj tovarov a služieb aj náklady na obstaranie predaného tovaru. Rozlišujú sa tri typy likvidity. Okamžitá likvidita (likvidita I. stupňa) sa vypočíta ako pomer pohotovostných platobných prostriedkov k záväzkom s okamžitou splatnosťou. Pohotová likvidita (likvidita II. stupňa) sa vyráta nasledovne: krátkodobý finančný majetok / krátkodobé záväzky + bežné bankové úvery. Celková likvidita hodnotí pomer krátkodobého majetku ku krátkodobým cudzím zdrojom, resp. ide o podiel obežných aktív ku krátkodobým záväzkom. To, či je podnik likvidný alebo nie, priamo vyplýva z jeho hospodárenia. Ak potrebujete pomoc vo finančných otázkach, výborným pomocníkom  je finančné poradenstvo, resp. skúsený finančný poradca s aktuálnymi vedomosťami o situácii na finančnom trhu.

success Ďakujeme za Vaše hodnotenie

error msg Chyba - akcia prerušená

Pridať komentár

successĎakujeme za pridanie Vášho komentára Po overení sa komentár zobrazí na stránke

error msg Chyba - akcia prerušená

znakov zostáva na použitie: 1000

Komentáre používateľov k článku

Páčil sa Vám článok? Chcete sa dozvedieť viac? Podeľte sa o svoje dojmy a nezabudnite nám zanechať komentár!

Pridať prvý komentár!

Pridať komentár

Tento web používa súbory cookies, ktoré spracúva prevádzkovateľ webu WeNet SK, s.r.o. a tretie strany za účelom získania informácií o návštevnosti a správaní návštevníkov na webe. Viac informácií o spôsobe spracovania cookies a nastavenia nájdete na odkaze Spracovať možnosti cookies | Zásady ochrany osobných údajov. Prajete si povoliť cookies?