Zadlženosť a systém právnej ochrany finančného spotrebiteľa

Zadlženosť a systém právnej ochrany finančného spotrebiteľa

Zadlženosť domácností, i keď má akcelerujúci charakter, nie je nutné ju považovať za tak závažný problém, ktorý by ohrozoval stabilitu krajiny. Skôr je potrebné poukázať na faktory, ktorý túto zadlženosť determinujú a zároveň si uvedomiť hrozbu v nadmernom zadlžovaní, nad rámec vlastných možností. Prečítajte si článok o tom, ako je spotrebiteľ právne chránený voči finančným inštitúciám.

Zadlženosť – informácie, na ktoré máte pri úvere nárok

Zadlženosť je spôsobená dvomi faktormi, a to individuálne faktory ako strata zamestnania, potreby financovania bývania a druhým - nízkou finančnou gramotnosťou. Čo je však oveľa závažnejšie, nakoľko ide o globálny faktor, rolu zohráva aj nedostatočná ochrana spotrebiteľa, v podobe legislatívnych opatrení.

Ochrana spotrebiteľa je v rámci poskytovania úverov v podmienkach SR ošetrená v zákonoch - č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov, č. 90/2016 Z. z. Zákon o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a mnohých ďalších. Spomínané zákony chránia informatívny charakter spotrebiteľov. Ide predovšetkým informácie o úrokovej sadzbe, detailoch poplatkov, celkovej výške úveru na bývanie, ročnej percentuálnej miere nákladov, dobe splatnosti úveru na bývanie, celkovej čiastky, ktorú spotrebiteľ zaplatí a rovnako aj o výške splátok a povinnosti uzavrieť zmluvu o doplnkovej službe, napr. o poistení.

Zadlženosti sa venuje aj Európska únia

V dôsledku nášho členstva v EÚ je povinnosť harmonizácie slovenskej legislatívy s európskou. Ani oblasť poskytovania úverov a ochrany spotrebiteľa nie je výnimkou. Ide predovšetkým o smernicu 2002/65/ES o poskytovaní finančných služieb spotrebiteľom na diaľku, ktorá rieši krátkodobé úvery s vysokými nákladmi a nové spôsoby digitálneho poskytovania informácií a posudzovania úverovej bonity spotrebiteľov prostredníctvom automatizovaných systémov rozhodovania.

Zadlženosť riešila EÚ aj ohľadom ročnej percentuálnej miery nákladov (RPMN). A to z dôvodu ochrany spotrebiteľa, najmä v možnosti porovnať si úvery a zistiť všetky komponenty, ktoré tvoria cenu úveru. Predmetom aj snahy NBS bolo vytvoriť kalkulačku pre výpočet RPMN, čo sa v roku 2021 podarilo. Tento fakt sa zakladal aj na zistení, že existujú zmluvy, kde nie je táto RPMN uvedená správne.

success Ďakujeme za Vaše hodnotenie

error msg Chyba - akcia prerušená

Pridať komentár

successĎakujeme za pridanie Vášho komentára Po overení sa komentár zobrazí na stránke

error msg Chyba - akcia prerušená

znakov zostáva na použitie: 1000

Komentáre používateľov k článku

Páčil sa Vám článok? Chcete sa dozvedieť viac? Podeľte sa o svoje dojmy a nezabudnite nám zanechať komentár!

Pridať prvý komentár!

Pridať komentár

Tento web používa súbory cookies, ktoré spracúva prevádzkovateľ webu WeNet SK, s.r.o. a tretie strany za účelom získania informácií o návštevnosti a správaní návštevníkov na webe. Viac informácií o spôsobe spracovania cookies a nastavenia nájdete na odkaze Spracovať možnosti cookies | Zásady ochrany osobných údajov. Prajete si povoliť cookies?